Chiêu sinh các lớp Tin học UD CNTT Cơ bản, Nâng cao và AutoCad, Tiếng Anh A2,B1, Khóa: 11/07/2021

Loại : Thông báo | Thuộc loại : Chứng chỉ Tin học Ngày đăng 2021-06-11 16:29:32


Chiêu sinh các lớp Tin học UD CNTT Cơ bản, Nâng cao và AutoCad, Tiếng Anh A2,B1, Khóa: 11/07/2021

Nhận hồ sơ thi Tin học ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao, Tiếng Anh B1

1. Đơn dự thi

2. Photo chứng minh nhân dân (có chứng thực); Nếu dự thi Tin học Nâng cao photo công chứng (Tin học A hoặc B hoặc Cơ bản)

3. 4 ảnh 3x4 (Nếu dự thi Tiếng anh); 3 ảnh 4x6 (Nếu dự thi Tin học)

4. Lệ phí dự thi

Mọi chi tiết xin liên hệ Mr Phương - 0913.344948

Việc làm
Đơn vị quảng cáo
  • Trường TC KT-NV Kiên Giang.

  • Cao đẳng nghề An Giang

  • Cao đẳng Nghề Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

  • Trung tâm Tin học Lê Như