Chiêu sinh các lớp học trực tuyến, khai giảng hàng tuần

Loại : Chức danh nghề nghiệp | Thuộc loại : Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề Ngày đăng 2021-07-09 10:33:36


Chiêu sinh các lớp học trực tuyến, khai giảng hàng tuần

Chiêu sinh học trực tuyến

1. Các lớp chức danh nghề nghiệp
2. Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Đối tượng: Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT.

Mọi chi tiết liên hệ Mr Phương - 0913.344948

Email: lephuong@hgu.edu.vn

Việc làm
Đơn vị quảng cáo
  • Trường TC KT-NV Kiên Giang.

  • Cao đẳng nghề An Giang

  • Cao đẳng Nghề Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

  • Trung tâm Tin học Lê Như