Chiêu sinh các lớp Tin học UD CNTT Cơ bản, Nâng cao và AutoCad khóa 20/06/2021

Loại : Thông báo | Thuộc loại : Chứng chỉ Tin học Ngày đăng 2021-05-20 09:25:53


Chiêu sinh các lớp Tin học UD CNTT Cơ bản, Nâng cao và  AutoCad khóa 20/06/2021

Nhận hồ sơ thi Tin học ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao

1. Đơn dự thi

2. Photo chứng minh nhân dân (có chứng thực); Nếu dự thi Tin học Nâng cao photo công chứng (Tin học A hoặc B hoặc Cơ bản)

3. 4 ảnh 3x4

4. Lệ phí dự thi

Mọi chi tiết xin liên hệ Mr Phương - 0913.344948

Việc làm
Đơn vị quảng cáo
  • Trường TC KT-NV Kiên Giang.

  • Cao đẳng nghề An Giang

  • Cao đẳng Nghề Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

  • Trung tâm Tin học Lê Như