Chiêu sinh lớp nghiệp vụ sư phạm Giảng dạy: Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng

Loại : Chức danh nghề nghiệp | Thuộc loại : Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề Ngày đăng 2021-07-22 10:02:59


Chiêu sinh lớp nghiệp vụ sư phạm Giảng dạy: Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng

1. Các lớp đào tạo bồi dưỡng

- Nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ Sơ cấp;

- Nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ Trung cấp;

- Nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình Cao đẳng.

2. Đối tượng bồi dưỡng

- Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp thuộc đối tượng đạt chuẩn.

- Nhà giáo đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ trung cấp.

- Nhà giáo đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ cao đẳng.

- Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, trung cấp, cao

3. Nội dung bồi dưỡng: Thực hiện theo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ Sơ cấp theo Thông tư 38/2017/TT BLĐTBXH ngày 29/12/2017 và duy trình độ Trung cấp và Cao đẳng được quy định tai Thông tư 28/2018/TT- BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Lịch khai giảng

 • Nhận học viên hàng ngày.
 • Hình thức học: trực tuyến
 • Mọi chi tiết liên hệ Mr Phương – 0913.344948

Việc làm
Đơn vị quảng cáo
 • Trường TC KT-NV Kiên Giang.

 • Cao đẳng nghề An Giang

 • Cao đẳng Nghề Cần Thơ

 • Trường Cao đẳng Cần Thơ

 • Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

 • Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ

 • Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

 • Trung tâm Tin học Lê Như