Thông tin liên hệ

Trung tâm Tin học Lê Như

Địa chỉ :  ấp 4, xã Vị Tân, Tp Vị Thanh, Hậu Giang

Điện thoại : 0913.344948

Email: a2nghia@gmail.com