Thông báo / Tất cả

Chiêu sinh các lớp Tin học UD CNTT Cơ bản, Nâng cao và AutoCad, Tiếng Anh A2,B1, Khóa: 11/07/2021

Chiêu sinh các lớp Tin học UD CNTT Cơ bản, Nâng cao và AutoCad, Tiếng Anh A2,B1, Khóa: 11/07/2021

Đọc thêm →

Thông báo / Tất cả

Chiêu sinh các lớp Tin học UD CNTT Cơ bản, Nâng cao và  AutoCad khóa 20/06/2021

Chiêu sinh các lớp Tin học UD CNTT Cơ bản, Nâng cao và AutoCad khóa 20/06/2021

Đọc thêm →

Thông báo / Tất cả

Chiêu sinh các lớp Tin học UD CNTT Cơ bản, Nâng cao khóa 16/05/2021

Chiêu sinh các lớp Tin học UD CNTT Cơ bản, Nâng cao khóa 16/05/2021

Đọc thêm →

Thông báo / Tất cả

Trung tâm Tin học Lê Như chiêu sinh các lớp Tin học UD CNTT Cơ bản, Nâng cao, AutoCad 2D

Trung tâm Tin học Lê Như chiêu sinh các lớp Tin học UD CNTT Cơ bản, Nâng cao, AutoCad 2D

Đọc thêm →

Thông báo / Tất cả

Chiêu sinh chứng chỉ Tin học ứng dụng khóa 07/02/2021

Chiêu sinh chứng chỉ Tin học ứng dụng khóa 07/02/2021

Đọc thêm →

Thông báo / Tất cả

Chiêu sinh chứng chỉ Tin học ứng dụng AutoCad 2D

Chiêu sinh chứng chỉ Tin học ứng dụng AutoCad 2D

Đọc thêm →

Thông báo / Tất cả

Nhận hồ sơ lái xe A1, thi ngày 15/01/2021

Nhận hồ sơ lái xe A1, thi ngày 15/01/2021

Đọc thêm →

Thông báo / Tất cả

Chiêu sinh chứng chỉ Tin học ứng dụng khóa 01/2021

Chiêu sinh chứng chỉ Tin học ứng dụng khóa 01/2021

Đọc thêm →
Việc làm
Đơn vị quảng cáo
  • Trường TC KT-NV Kiên Giang.

  • Cao đẳng nghề An Giang

  • Cao đẳng Nghề Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

  • Trung tâm Tin học Lê Như