Chức danh nghề nghiệp / Tất cả

Chiêu sinh lớp nghiệp vụ sư phạm Giảng dạy: Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng

Chiêu sinh lớp nghiệp vụ sư phạm Giảng dạy: Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng

Đọc thêm →

Chức danh nghề nghiệp / Tất cả

Chiêu sinh các lớp học trực tuyến, khai giảng hàng tuần

Chiêu sinh các lớp học trực tuyến, khai giảng hàng tuần

Đọc thêm →

Chức danh nghề nghiệp / Tất cả

Chiêu sinh các lớp chức danh nghề nghiệp THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non

Chiêu sinh các lớp chức danh nghề nghiệp THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non

Đọc thêm →

Chức danh nghề nghiệp / Tất cả

Chiêu sinh lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề (thuộc khối giáo dục nghề nghiệp)

Chiêu sinh lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề (thuộc khối giáo dục nghề nghiệp)

Đọc thêm →
Việc làm
Đơn vị quảng cáo
  • Trường TC KT-NV Kiên Giang.

  • Cao đẳng nghề An Giang

  • Cao đẳng Nghề Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

  • Trung tâm Tin học Lê Như