Giới thiệu

Trung tâm được thành lập theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang, Trung tâm là nơi đào tạo tin học trình độ Cơ bản và Nâng cao theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang. Đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên nhất là sinh viên cần chứng chỉ đáp ứng nhu cầu chuẩn đầu ra của các trường.

Module đào tạo

  1. Chứng chỉ UD CNTT Cơ bản, Nâng cao
  2. Chứng chỉ AutoCad gồm: Cad 2D, 3D
  3. Lái xe A1, B1, B2, C