Trung tâm Tin học Lê Như chiêu sinh các lớp Tin học UD CNTT Cơ bản, Nâng cao, AutoCad 2D

Trung tâm Tin học Lê Như chiêu sinh các lớp Tin học UD CNTT Cơ bản, Nâng cao, AutoCad 2D

Thể loại : Thông báo

Đọc thêm →
Nhận hồ sơ thi Tin học ứng dụng ngày 04/04/2021

Nhận hồ sơ thi Tin học ứng dụng ngày 04/04/2021

Thể loại : Lịch thi

Đọc thêm →
Lịch thi Tin học ứng dụng ngày 07/03/2021

Lịch thi Tin học ứng dụng ngày 07/03/2021

Thể loại : Lịch thi

Đọc thêm →
Chiêu sinh lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề (thuộc khối giáo dục nghề nghiệp)

Chiêu sinh lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề (thuộc khối giáo dục nghề nghiệp)

Thể loại : Chức danh nghề nghiệp

Đọc thêm →
Lịch thi Tin học ứng dụng ngày 07/02/2021

Lịch thi Tin học ứng dụng ngày 07/02/2021

Thể loại : Lịch thi

Đọc thêm →
Chiêu sinh chứng chỉ Tin học ứng dụng khóa 07/02/2021

Chiêu sinh chứng chỉ Tin học ứng dụng khóa 07/02/2021

Thể loại : Thông báo

Đọc thêm →
Tài liệu học tập