Chiêu sinh lớp nghiệp vụ sư phạm Giảng dạy: Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng

Chiêu sinh lớp nghiệp vụ sư phạm Giảng dạy: Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng

Thể loại : Chức danh nghề nghiệp

Đọc thêm →
Chiêu sinh các lớp học trực tuyến, khai giảng hàng tuần

Chiêu sinh các lớp học trực tuyến, khai giảng hàng tuần

Thể loại : Chức danh nghề nghiệp

Đọc thêm →
Chiêu sinh các lớp Tin học UD CNTT Cơ bản, Nâng cao và AutoCad, Tiếng Anh A2,B1, Khóa: 11/07/2021

Chiêu sinh các lớp Tin học UD CNTT Cơ bản, Nâng cao và AutoCad, Tiếng Anh A2,B1, Khóa: 11/07/2021

Thể loại : Thông báo

Đọc thêm →
Chiêu sinh các lớp Tin học UD CNTT Cơ bản, Nâng cao và  AutoCad khóa 20/06/2021

Chiêu sinh các lớp Tin học UD CNTT Cơ bản, Nâng cao và AutoCad khóa 20/06/2021

Thể loại : Thông báo

Đọc thêm →
Chiêu sinh các lớp Tin học UD CNTT Cơ bản, Nâng cao khóa 16/05/2021

Chiêu sinh các lớp Tin học UD CNTT Cơ bản, Nâng cao khóa 16/05/2021

Thể loại : Thông báo

Đọc thêm →
Chiêu sinh các lớp chức danh nghề nghiệp THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non

Chiêu sinh các lớp chức danh nghề nghiệp THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non

Thể loại : Chức danh nghề nghiệp

Đọc thêm →
Việc làm
Đơn vị quảng cáo
  • Trường TC KT-NV Kiên Giang.

  • Cao đẳng nghề An Giang

  • Cao đẳng Nghề Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ

  • Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

  • Trung tâm Tin học Lê Như

Tài liệu học tập